Reference

V našich dodavatelsko-odběratelských kruzích

jsou předně zastoupeny ty společnosti, které vzaly za své standardy FSC, a to podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů…

Certifikace

FSC

Významní odběratelé

Významní dodavatelé

FSC+